Contact pagina


Er zijn veel manieren en methodes om aan stem te werken. De meningen over stemgeving, stemgebruik en oefeningen lopen sterk uit een. Bij het maken van deze site hebben we geprobeerd een algemeen beeld te schetsen van onze stem en de mogelijkheden van therapie bij stemstoornissen.

Heb je op- of aanmerkingen over onze site. wil je dingen toevoegen of ben je van mening dat er zaken van de site zouden moeten verdwijnen, meld dat dan via dit formulier.

ContactformulierNaar Homepage
Naar De stem
Naar Zang, stemgebruik Naar Stemstoornissen
Naar Logopedisch basistraject bij stemproblemen
Naar Warming-up oefeningen
Naar Stemmethodes en oefeningen
Naar De Stem In Beeld
Naar Microfoontechniek, presentatie
Naar Stemspecialisten en stemtherapeuten
Naar Over de makers
Naar Contactformulier