Logopedisch basistraject bij stemproblemen - vervolg


Na een aantal maanden kan het fonetogram nogmaals worden gemaakt. Er kan bekeken worden of het stembereik groter is geworden en of de stemplooien beter sluiten.
Het opnieuw invullen van de VHI en de GRBAS geeft een goed beeld van de veranderingen die de therapie teweeg heeft gebracht.

Duur van de behandeling

Een vast tijdspad is niet te geven. Er wordt vaak begonnen met tien zittingen waarin een goed beeld wordt verkregen van de klacht en hoe deze optimaal behandeld kan worden. Worden de klachten minder, dan wordt de behandeling voortgezet. Is er geen verandering kan het soms raadzaam zijn een second opinion aan te vragen, nogmaals de KNO arts te bezoeken of de behandeling meer tijd te geven.

terug...     

Naar Homepage
Naar De stem
Naar Zang, stemgebruik Naar Stemstoornissen
Naar Logopedisch basistraject bij stemproblemen
Naar Warming-up oefeningen
Naar Stemmethodes en oefeningen
Naar De Stem In Beeld
Naar Microfoontechniek, presentatie
Naar Stemspecialisten en stemtherapeuten
Naar Over de makers
Naar Contactformulier